KOP Brežice d.d.


Kakovostno opravljena dela so plod naših dolgoletnih izkušenj in znanj. Stremimo k stalnem strokovnem izpopolnjevanju, odgovornemu odnosu do odjemalcev in naravnega okolja.

Leto 2016 je bilo za podjetje prelomno leto, saj smo praznovali 50. obletnico delovanja. V teh letih smo imeli možnost sodelovati s številnimi podjetji in posamezniki, ki so nam izkazali svoje zaupanje. S kakovostnim delom smo skušali utrditi prepoznavnost v Sloveniji in naša želja je, da se v prihodnosti še bolj dokažemo in upravičimo zaupanje našim strankam in poslovnim partnerjem.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.