Asfaltiranje občinskih cest v Občini Šentjur – sklop 2

Dne 25.10.2021 je naša družba z Občino Šentjur in krajevnimi skupnostmi podpisala gradbeno pogodbo za asfaltiranje občinskih cest po KS in MS prijavljenih na poziv Občine Šentjur v letih 2021 in 2021 v vrednosti 741.156,41 EUR z vključenim ddv.


Predmet pogodbe je asfaltiranje občinskih cest na južnem delu občine Šentjur, t.j. območje krajevnih skupnosti Kalobje, Planina pri Sevnici, Prevorje, Loka pri Žusmu in Gorica pri Slivnici. Predvideni rok dokončanja vseh del je 30.11.2022.

Vse objave