Dobava in vgradnja asfaltnih zmesi

V družbi KOP Brežice d.d. smo 11.4.2022 s Komunalo Trebnje d.o.o. podpisali pogodbo o dobavi in vgradnji asfaltnih zmesi v letu 2022, in sicer za:

 

Sklop 1: izvedba asfalterskih del na gradbišču Ponikve v vrednosti 130.823,77 EUR z DDV

Sklop 2: sukcesivna dobava in vgradnja asfaltnih zmesi v vrednosti 289.094,86 EUR z DDV.

S podpisom te pogodbe naša družba utrjuje in dodatno povečuje svojo prisotnost na predmetnem območju.

Vse objave