Gradnja nove komunalne infrastrukture na Vavpotičevi Ulici

Inovativna Preobrazba Vavpotičeve Ulice: Gradnja Jutrišnje Infrastrukture

Včeraj, 23. 01. 2024, sta direktor podjetja KOP Brežice, mag. Dejan Bibič, in Župan Občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, izvedla podpis pogodbe za izvedbo projekta "Ureditev Vavpotičeve ulice", v vrednosti dobrih 220 tisoč evrov.

Kaj prinaša projekt:

  • Optimizirano odvajanje padavinskih in fekalnih vod,

  • Izjemna varnost in funkcionalnost cestne infrastrukture,

  • Trajnostno urejeno okolje in gospodarski razvoj,

  • Povečanje vrednosti nepremičnin in mobilnosti prebivalcev.

Potek del:

  • Ureditev meteorne kanalizacije od tiskarne do križišča z ulico Bršljin,

  • Ureditev fekalne kanalizacije na istem odseku,

  • 350-metrski odsek Vavpotičeve ulice kot glavna faza projekta,

  • Ureditev ulice Bršljin od križišča z Vavpotičevo do Bršljinskega potoka.

Izvajalec projekta:

  • Podjetje KOP Brežice, pod vodstvom senior vodje projektov, Igorja Pavloviča.

Gradbena dela se bodo pričela v februarju, s predvidenim zaključkom do konca julija. Za nemoteno izvedbo projekta bodo potrebne občasne zapore, z možnostjo krajših delnih zapor na ulici Bršljin.

Podpis pogodbe


Brežice, 24. 01. 2024


Vse objave