Izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo pločnika v Malem Obrežu

Z deli nadaljujemo tudi v sklopu večjega krovnega projekta ureditve lokalne ceste Kapele – Dobova z javno razsvetljavo, odvodnjavanjem, avtobusnim postajališčem in ureditvijo pločnika. Skupna vrednost celotnega projekta znaša 300.825,50 €, od tega vrednost del v naši izvedbi 105.752, 92 €. Zaključek del je predviden v prvi polovici decembra 2022.

Naša vloga v tej fazi del je ureditev pločnika skozi naselje Mali Obrež, skupaj z odvodnjavanjem in ureditvijo cesten razsvetljave, s čimer bomo poskrbeli za dodatno varnost prebivalcev, zlasti otrok. Gre za še enega v dolgi vrsti investicijskih projektov, s katerimi v sodelovanju z Občino Brežice pripomoremo k izboljšanju prometne varnosti tudi v manjših naseljih v Občini Brežice, kjer so ceste ponekod slabše urejene in celo nevarne za najmlajše in starejše občane.


Projekt bo z naše strani prevzel vodja projektov Karlo Štefanovič (na sliki), ki med drugim bdi tudi nad projektom ureditve kolesarske steze Krška vas-Čatež: »Čeprav gre za manjši projekt, se zavedamo, kako pomembna je ureditev prometne varnosti v naselju Mali Obrež, saj pot med drugim vodi tudi mimo vrtca in celo naprej do šole, kar pomeni, da so na cesti najbolj izpostavljeni ravno najmlajši občani.«

Z deli bomo predvidoma začeli v jesenskem času, v času del pa bo cesta s semaforji urejena izmenično enosmerno.

Vse objave