Izgradnja kolesarske povezave in ureditev ceste R2/420 Brežice – Dobova

Dne 11.08.2021 sta bili podpisani pogodbi za izgradnjo kolesarske povezave in ureditev ceste R2-420 Brežice – Dobova v skupni dolžini 4,7 km. Pogodba je bila sklenjena med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem Občino Brežice in tremi izvajalskimi družbami. 

 

Podjetje KOP Brežice d.d. s podpisom pogodbe, skupaj s podjetjem Gradnje d.o.o. Boštanj in vodilnim partnerjem, družbo CGP d.d., prevzema izvedbo ureditve ceste in izgradnje kolesarske povezave ob cesti. Skupna vrednost podpisanih pogodb znaša 6.883.673,10 EUR.

 

Pogodbena dela so deljena na dve fazi. V prvi je zajeta kolesarska povezava, vključno z obnovo vozišča na najnujnejših delih, kjer se gradnja prepleta z izgradnjo kolesarske povezave, rok za izvedbo gradbenih del je 30.6.2022. Druga faza zajema obnovo vozišča na preostalih delih, kjer se gradnja lahko izvaja samostojno, z rokom za izvedbo gradbenih del do 30.6.2024.

Vse objave