Izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

V poročni dvorani brežiškega gradu je bila 17.11.2021 podpisana pogodba za izgradnjo kolesarske povezave ob regionalni cesti R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi skupni vrednosti 2,7 mio EUR. Skupna vrednost del, upoštevaje delež sofinanciranja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo znaša 4,2 mio EUR.

 

Gre za gradbeno zahteven projekt v lokalnem okolju, pri katerem družba KOP Brežice d.d. nastopa kot partner, skupaj z vodilnim partnerjem, družbo CGP d.d. Začetek del izgradnje kolesarske povezave je predviden v začetku leta 2022, rok za izvedbo gradbenih del pa je 30.3.2023.

V okviru projekta bo zgrajenih 1,6 km novih kolesarskih poti od gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarskih povezav bo urejen po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah. Celotna dolžina kolesarske povezave bo ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Ponosni smo, da lahko pomagamo zagotoviti pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine Brežice.

Vse objave