Izgradnja pločnika v naselju Vrhje – 2. faza

Po uspešnem zaključku prve faze izgradnje pločnika v naselju Vrhje, je bila naša družba uspešna tudi na javnem naročilu za izvedbo druge faze projekta.

 

Pogodba v vrednosti 240.921,70 EUR z vključenim ddv in rokom za dokončanje del 30.5.2022 je sklenjena med naročnikom Občino Brežice ter izvajalcem KOP Brežice d.d.

 

Predmet pogodbe je izgradnja pločnika ob LC024322 Zg. Slogonsko - Vrhje in sicer izvedba druge faze projekta od P27 do P57 v dolžini cca 635 m, s katerim je predvidena dograditev novega pločnika za pešce po desni strani ceste, ureditev cestne razsvetljave in ureditev odvodnjavanja.

Vse objave