Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na cestah v Občini Šmarješke Toplice

Sklenjena je bila pogodba za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na cestah v Občini Šmarješke Toplice med naročnikom Občino Šmarješke Toplice in izvajalcem družbo KOP Brežice d.d..  Pogodbo sta podpisala župan Marjan Hribar in direktor gradbenega podjetja Dejan Bibič. Pogodbena vrednost del z DDV znaša 188.129,61 EUR.

Vse objave