KOP Brežice d.d. gradi v Prečni dve novi avtobusni postaji

Direktor družbe KOP Brežice d.d., mag. Dejan Bibič, je 6.5.2022 na rotovžu z županom MO Novo mesto, mag. Gregorjem Macedonijem in v prisotnosti predsednika KS Prečna, g. Maria Krapeža, podpisal pogodbo v višini 178.000 EUR z vključenim ddv za ureditev dveh avtobusnih postajališč v naselju Prečna pri pokopališču.

Dela, ki vključujejo tudi izgradnjo pločnika, kolesarske steze z odvodnjavanjem ter dograditev cestne razsvetljave, bodo dokončana v roku treh mesecev.

Image title

Vse objave