KOP se z izgradnjo kanalizacije vrača v občino Semič

KOP je v občini Semič kot izvajalec gradbenih del prisoten že leta, v tem času pa smo s tamkajšnjim prebivalstvom, oblastmi in poslovnimi partnerji razvili odlične odnose, ki temeljijo na zaupanju in medsebojni pomoči. Temu priča tudi nov pridobljeni projekt izgradnje kanalizacije Vavpča vas in Trata, za katerega smo se potegovali v marcu, danes pa je bila v Semiču tudi slavnostno podpisana pogodba z županjo Polono Kambič.

Projekt obsega celovito izgradnjo kanalizacijskega sistema, vključno s črpališči in tlačnim vodom. skupna vrednost del pa znaša 776.957,31 €. Projekt bo vodil senior vodja projektov Primož Radej, ki je v preteklosti z občino Semič že sodeloval na projektih, kot je pločnik ob Vajdovi ulici, cesta Ručetna vas-Jugorje, sanacija javnih poti v občini Semič itd. 

Dela bodo zaradi obsega potekala predvidoma 12 mesecev, zaključena pa najkasneje do junija 2024. Sam projekt namreč obsega izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki bo obstoječe stanovanjske objekte priključil na primarni kanal ter pšosledično na obstoječo čistilno napravo v Semiču. Skupna dolžina omrežja znaša skoraj 2.000 m, vključuje pa 7 kanalov in kar 5 črpališč z vso potrebno tehnološko opremo.

S projektom bodo v občini Semič optimizirali energetsko porabo v primerjavi z obsotječim stanjem, zmanjšali količino emisij CO2, predvideni pa so tudi večji pozitivni učinki na varovanje okolja, kar je zlasti pomembno v tamkajšnjem območju Nature 2000 in območju VVO.

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije.

Image title


Vse objave