OBVESTILO ZA JAVNOST ALI KDO SE BOJI BREŽIŠKEGA KOP-a - 2. DEL?

V kolikor niste na tekočem z nedavnim dogajanjem, so se na spletu v zadnjem času odvijale burne razprave na temo predlaganega občinskega proračuna in ponovnega dviga cen komunalnih storitev. Ker so navedbe Komunale Brežice eksplicitno vključevale tudi omembo KOP-a Brežice v kontekstu neposrednega konkurenta in akterja pri "uničevanju" Komunale Brežice, kar nikakor ne drži, smo v družbi Komunalo Brežice pozvali k takojšnjemu razkritju imen, priimkov in datumov, ko naj bi se "predstavniki družbe" udeleževali "uničevalnih" pogovorov in sestankov na Komunali Brežice. Naš prvi odziv si lahko v celoti preberete tukaj

Konec tedna pa smo prejeli elektronsko pismo mag. Andreja Vizjaka, predsednika OO SDS Brežice in člana Občinskega sveta Občine Brežice, ki ga v celoti objavljamo TUKAJ, spodaj pa ponovno objavljamo naš odziv, v katerem opozarjamo na vrsto neresnic in polresnic, navedenih v pismu mag. Andreja Vizjaka, s katerimi se ponovno dela škoda našemu ugledu in dobremu imenu. Verjamemo, da si boste znali resnično sliko na podlagi spodnjih, povsem necenzuriranih in "nezlepljenih" zapisov, ustvariti tudi sami.

Prilagamo naš odziv:

Spoštovani mag. Andrej Vizjak,

iskreno se vam zahvaljujem za posredovani odziv, na podlagi katerega sedaj počasi že postaja jasno, kdo se boji, koga moti in kdo vse je dejansko vključen v gonjo proti KOP-u.

Dovolite mi, da že uvodoma vaše strahove razblinim in vam še enkrat z vso odgovornostjo javno zagotovim, da z domnevnimi poskusi t.i. uničenja Komunale Brežice naša družba nikoli ni imela, nima in ne želi imeti ničesar. Ob tem v nadaljevanju opozarjam na celo vrsto neresnic, ki jih navajate v svojem pisanju.

Bivša direktorja KOP-a in sedanja občinska svetnika, g. Ferda Pinteriča ter g. Staneta Tomšeta, mimogrede razžalite kot »razrešena direktorja«, čeprav dobro veste, da ju ni nihče »razrešil« in še manj nagnal, pač pa sta oba sama podala odpoved. Tudi ne drži trditev, da sta »… z vsemi svojimi močmi nasprotovala prenosu gospodarskih javnih služb …« iz KOP-a na Komunalo. V resnici je šlo za nasprotovanje načinu prenosa, ker je le ta potekal »na horuk«, nepremišljeno, nedodelano in v škodo ne samo KOP-u, pač pa tudi Komunali, Občini Brežice in posledično vsem občankam in občanom. Kot veste, se nihče od ostalih solastnikov KOP-a ni nikoli vmešaval v njegovo razbijanje in so vam pustili, da svobodno uresničite svoje sanje.

Svobodno izražanje lastnih stališč, ki so za vas »travme«, se v zrelih družbah imenuje DEMOKRACIJA. Nekateri smo na to ponosni in drugače mislečih ne žalimo. Verjamem pa, da vas oba bivša direktorja KOP-a, sedaj občinska svetnika, neizmerno živcirata s svojim detajlnim znanjem, kako bi se moralo voditi izvajanje gospodarskih javnih služb, da ne bi prihajalo do takšnih, domnevno enormnih izgub Komunale.

So mi pa na podlagi vašega pisanja sedaj jasne okoliščine sestanka na temo domnevnih izgub Komunale Brežice pri županu, na katerega naj bi po navedbah iste Komunale konkurenčne firme (imenovan je samo KOP) pošiljale svoje agente. Priznam, da nisem imel pojma, za kakšen sestanek gre in kdo se ga je udeležil.

V izogib kakršnimkoli nejasnostim in zavajanjem na tem mestu zelo jasno povem: bivši direktor, g. Ferdo Pinterič, v družbi KOP Brežice ni zaposlen že od leta 2015. Bivši direktor, g. Stanko Tomše, z našo družbo poslovno ne sodeluje že od konca leta 2020. G. Bojan Bogovič pa ne samo, da je našo družbo zapustil že leta 2015, pač pa je celo solastnik nam dejansko konkurenčnega podjetja na področju upravništva. Gospoda Primoža Gabriča osebno ne poznam in ne vem, s čim se ukvarja. V času mojega skoraj desetletnega mandata na čelu KOP-a z njim poslovno nismo nikoli poslovali. Toliko o vpletenosti KOP-a na »uničevalnem« sestanku, za katerega sploh vedeli nismo.

Ker ste očitno tudi strokovnjak za korporativno pravo, vas moram opozoriti, da tudi glede tega vaše navedbe ne držijo. Popolnoma jasno je, da člane nadzornega sveta (NS) imenuje skupščina delničarjev in ne mag. Vojko Bibič. Dejstvo je, da ste bili leta 2019 že imenovani za člana NS KOP-a. Po imenovanju v NS pa se niste udeležili niti ene seje, temveč ste že v roku nekaj mesecev podali odstopno izjavo. Občina Brežice je nato predlagala drugega kandidata, ki so ga soglasno podprli tudi vsi ostali delničarji.

Glede lanske skupščine ste v svojem spisu izpustili prav vsa resnična dejstva in kar na pamet ter v vam lastni politični maniri obtožili mag. Vojka Bibiča ravnanj, ki naj bi bila »skregana z načeli korporativnega prava«. Naj govorijo dejstva: v letu 2022 je potekel mandat članom NS, zato smo pričeli s postopki imenovanja novega. Na sejah takratnega NS, katerega član je bil tudi predstavnik Občine, smo pripravili vsa gradiva, vključno z imenovanjem novega NS. Vsi zainteresirani delničarji so podali svoje predloge, razen Občine Brežice. Ti predlogi so bili na NS soglasno potrjeni. Sej NS se je redno udeleževal tudi predstavnik Občine Brežice, ki je imel vsa gradiva in je dobival vse zapisnike. Poudarjam: Občina Brežice ni ne direktno ne preko svojega predstavnika v NS predlagala nobenega kandidata.

Dan pred samo skupščino me je predsednik NS obvestil, da je prejel klic iz Občine Brežice z zahtevo, da naj se eden od predlaganih članov NS »vrže ven« in namesto njega imenuje mag. Andreja Vizjak. Pojasnili so, da so »…na občini nekaj zaribali in pozabili na skupščino KOP-a ...«. Naslednji dan je na skupščini najeti odvetnik v imenu Občine Brežice predlagal kot prvo vsebinsko točko imenovanje mag. Andreja Vizjaka za člana NS KOP-a. Za ta predlog je glasovala samo občina Brežice, vsi ostali delničarji so bili proti. Po skupščini mi je eden od delničarjev pojasnil, da res ne vidi razloga, zakaj mag. Andrej Vizjak zopet zahteva svoje članstvo v NS, če pa je že po prvem imenovanju takoj odstopil in da to res nima nikakršnega smisla …

Podrobnosti o sodnih sporih v naši družbi praviloma ne komentiramo. Ker pa ste že sami odprli Pandorino skrinjico problematike zemljišč, na katerih se nahajata črpališče Glogov Brod in stara čistilna naprava Brežice, si nalijmo čiste vode tudi glede tega. KOP Brežice je ta zemljišča kupil že pred desetletji in to iz lastnih (tržnih) prihodkov in ne iz sredstev gospodarskih javnih služb. Takrat bi morala ta zemljišča kupiti Občina Brežice, vendar zaradi meni neznanih razlogov tega ni storila. Ne samo, da je KOP že ves čas vpisan kot zemljiško knjižni lastnik predmetnih zemljišč, z Občino Brežice imamo že vrsto let podpisano pogodbo o ustanovitvi služnosti oz. pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na spornih zemljiščih. V teh pogodbah je Občina Brežice sama že v uvodnih določilih eksplicitno zapisala, da gre za nepremičnine v izključni lasti KOP-a. Tudi pri podpisu teh pogodb KOP ni nagajal Občini.

KOP nikoli ni nasprotoval prodaji teh zemljišč Občini Brežice ali Komunali. Še več, Občini Brežice smo že leta 2015 pisno predlagali naj nam poda ponudbo za njihov odkup. Le-te do danes nismo prejeli, čeprav je vrednost teh zemljišč bistveno manjša, kot znaša domnevna izguba, ki jo letno pridela Komunala. Smo pa zato prejeli vrsto tožb s strani Komunale in Občine Brežice. In verjemite,ne meni ne našim delničarjem niti na kraj pameti ne pride, da bi prodajali ta zemljišča »tujcem«.

Sprašujem se, ali je sploh kaj, kar vas na KOP-u ne moti ? Obregate se namreč celo ob odvetniško pisarno, ki nas zastopa. Brez kakršnegakoli sramu povem, da našo družbo zastopa zelo uspešna odvetnica Nataša Vrečar Zorčič. Z njo sem sodeloval že na prejšnjih vodilnih mestih, zato sem jo k sodelovanju povabil takoj ob prevzemu vodenja KOP-a in se pri tem tudi slučajno nisem obremenjeval z njenimi družinskimi povezavami.

In končno se enkrat strinjam z vami: z velikim veseljem vas podpiram pri predlogu, da naj se na eni izmed prihodnjih sej Občinskega sveta razpravlja o vseh odprtih vprašanjih med KOP-om in Občino Brežice. Nihče nam namreč ne zna ali pa ne sme pojasniti, zakaj nam Občina iz leta v leto pošilja manj povabil k oddaji evidenčnih ponudb; zakaj nas skupaj s Komunalo obremenjuje z nesmiselnimi tožbami; zakaj se domnevne izgube Komunale rešujejo z napadom na nas, ipd. In nenazadnje, zakaj Občina Brežice na seje skupščine delničarjev konstantno pošilja svojega zunanjega odvetnika, ki mu na listek papirja napiše, naj bo v glavnem proti vsem vsebinskim predlogom, ko bi lahko brez dodatnih stroškov za občanke in občane to iz listka prebral katerikoli od zaposlenih na Občini. Na ta način Občina Brežice že desetletje blokira sprejem nekaterih ključnih razumnih predlogov, kot npr. preoblikovanje družbe v bolj vitki in agilni d.o.o., usklajevanje statuta z veljavno zakonodajo, ipd.. S tem zavestno zavira tudi rast in razvoj KOP-a.

Naj na tem mestu dodam, da smo v KOP-u zaradi odnosa, ki ga nazorno povzema vaše in pisanje Komunale, že zdavnaj prenehali upati na dobronamerni odnos Občine Brežice do nas. Upravičeno pa od naše največje posamične lastnice pričakujemo enakopraven odnos oz. odnos, kot ga kaže do ostalih gospodarskih subjektov v občini, vključno s Komunalo.

Podpiram vas v pozivu naj vsi vpleteni »umirijo žogo«, pri čemer ste pa pozabili ta poziv nasloviti na Komunalo, ki je z neresničnimi izmišljenimi navedbami namerno ali nenamerno sploh pričela vpletati družbo KOP v svoje težave.

Spoštovani mag. Andrej Vizjak: v kolikor dejansko želite delovati v dobrobit vseh občank in občanov, in si želite napredek vseh, ki živimo v Občini, predlagam, da vaše bogato znanje in izkušnje iz neproduktivnih pisanj usmerite v konkretna, predvsem pa pozitivna dejanja. Govorim o povsem preprostih dejanjih v smislu strpnosti namesto nestrpnosti, povezovanja namesto ločevanja na »vaše« in »naše« ter ustvarjanja gospodarskih razmer v občini, ki bodo omogočale rast in razvoj vseh in ne samo vam všečnih gospodarskih subjektov. Jaz osebno vas bom pri tem prvi podprl.

Do takrat pa ostajam s prijaznimi pozdravi,

mag. Dejan BIBIČ

Direktor družbe KOP Brežice d.d.

Vse objave