OBVESTILO ZA JAVNOST ALI KDO SE BOJI BREŽIŠKEGA KOP-a ?

V zadnjih tednih smo v Brežicah priča burnim razpravam glede predlaganega občinskega proračuna in ponovnega dviga cen komunalnih storitev.

V družbi KOP Brežice smo se do sedaj vzdržali kakršnihkoli mnenj in sodb v zvezi s tem, saj verjamemo, da so si občanke in občani sposobni sami ustvariti mnenje o ponovnem dvigu cen komunalnih storitev.

Na drugi strani je Komunala Brežice v zvezi s predlaganim dvigom cen komunalnih storitev do sedaj objavila že dve obvestili za javnost. Predvsem bode v oči njihov naslednji zapis:

...Začetek navedbe:

»… Nedopustno pa je, da tako pomembno temo sedaj v imenu posameznih svetniških skupin vodijo posamezniki, ki zastopajo očitne zasebne interese in ki jim podjetje Komunala Brežice predstavlja konkurenco. Posamezne svetniške skupine na pogovore s Komunalo pošiljajo direktorje in zaposlene iz konkurenčnih podjetij. Iz raznih zapisov in navedb na sami seji občinskega sveta in po spletu pa je mogoče sklepati, da se kot primernejšega izvajalca želi ponovno prepoznati zasebno podjetje KOP d.d., od katerega je Komunala Brežice pred več kot desetletjem prevzela izvajanje gospodarskih javnih služb …

… To bi seveda nekaterim zasebnikom, ki so že sedaj aktivno vključeni v dogajanje, zelo odgovarjalo. Na kolikšen del občinskega sveta imajo vpliv, ni znano. V vsem tem je možno prepoznati veliko nevarnost, da se očitni in z računi izkazani višji stroški, na katere podjetje ni imelo vpliva, zlorabijo z namenom uničenja podjetja, ki je marsikomu konkurenčna ovira … ».

... Konec navedbe.

Uvodoma pojasnjujemo, da družba KOP Brežice že več kot desetletje ne izvaja javnih gospodarskih služb v občini Brežice, saj je bilo izvajanje le-teh z občinskimi odloki preneseno na Komunalo Brežice, katere ustanovitelj in 100% lastnik je Občina Brežice. V nasprotju s Komunalo Brežice d.o.o. deluje družba KOP Brežice d.d. v celoti na trgu in se mora za pridobivanje poslov pod tržnimi pogoji še kako boriti.

V izogib kakršnimkoli nejasnostim, zavajanjem in škodovanju ugleda naše družbe na tem mestu odločno zavračamo kakršnokoli vpletenost ali celo interes družbe KOP Brežice v zvezi z reševanjem problematike domnevne izgube Komunale Brežice oz. njenim pokrivanjem ali nepokrivanjem preko ponovnega dviga cen komunalnih storitev.

Z domnevnimi poskusi t.i. »uničenja« Komunale Brežice, ker naj bi bila le-ta »konkurenca« KOP-u, nimamo in ne želimo imeti nič. Kot prvo: pri tem »uničevanju« Komunala Brežice pomoči sploh ne potrebuje, saj ji gre to že sami kar dobro od rok. Kot drugo: Komunala Brežice se skuša prikazati kot »konkurenca« naši družbi. To seveda niti približno ni res. KOP Brežice d.d. ima celo vrsto resnih, strokovnih in dobro vodenih konkurentov na trgu, med katere pa Komunala Brežice niti približno ne sodi. Komunala Brežice, s svojimi satelitskimi podjetji (Zelkom, ipd.),  je od Občine Brežice ustanovljeno monopolno podjetje, ki na račun občank in občanov edina opravlja to dejavnost. Poleg tega pa ji Občina Brežice brez razpisov ("in house") podeljuje še vrsto ostalih, sicer tržnih naročil. Na tem mestu zatorej vljudno prosimo Komunalo Brežice, naj naše družbe ne žali s tem, da smo si konkurenca.

Poslovanja brežiške Komunale ne poznamo, se z njim ne ukvarjamo in ga tudi ne sodimo. Za ukvarjanje s teorijami zarot nimamo ne časa ne volje. Ponosni smo predvsem na lastne dosežke: ob večletnem uspešnem poslovanju direktno zaposlujemo 81 delavcev in še celo vrsto podizvajalcev iz občine Brežice in okolice. Tudi vse njih Komunala Brežice žali s svojimi neresničnimi natolcevanji.

Posebej poudarjamo, da nikakor ne sodimo med tista, po mnenju brežiške Komunale »konkurenčna podjetja«, katerih direktorje in zaposlene naj bi po navedbah Komunale Brežice posamezne svetniške skupine pošiljale na pogovore z njimi. Niti direktor KOP-a, niti kdorkoli drug izmed zaposlenih v naši družbi se ni nikoli udeležil kakršnihkoli pogovorov s Komunalo Brežice v imenu katerekoli svetniške skupine. V zvezi z omenjeno problematiko se s predstavniki brežiške Komunale tudi sicer nismo nikoli pogovarjali.

Komunalo Brežice zato na tem mestu pozivamo, da s konkretnimi imeni in priimki pojasni, kdo so direktorji in zaposleni iz konkurenčnih podjetij ter katera so ta podjetja, ki naj bi jih na pogovore s Komunalo pošiljale posamezne svetniške skupine in o čem konkretno ter s kakšnim namenom so se z njimi sploh pogovarjali.

Če premore Komunala Brežice vsaj malo poslovnega bontona, se bo družbi KOP Brežice d.d. javno opravičila zaradi neutemeljenega natolcevanja in omenjanja imena naše družbe v kontekstu zgornjih pogovorov in posledičnega oškodovanja ugleda naše družbe. Bomo videli – pustimo se presenetiti.

Glede navedb, da naj bi KOP Brežice sodeloval pri poskusih »uničenja« brežiške Komunale še to: ravno Občina Brežice in Komunala Brežice sta v zadnjem desetletju našo družbo skupaj obremenili s tožbami v vrednosti preko 450.000 EUR, ki so v treh četrtinah primerov že dobile sodni epilog v korist KOP-a. Tudi stroški teh nesmiselnih in neuspelih tožb se poznajo na položnicah občank in občanov.

KOP Brežice je v zadnjem desetletju prehodil trnovo pot od nekdanjega izvajalca gospodarskih javnih služb do enega največjih gradbenih podjetij v občini in širše. Uspešno smo se soočili z vsemi izzivi in danes s ponosom gledamo na svoje dosežke, v prihodnost pa zremo z optimizmom.

Od brežiške Komunale, ki je v 100% lasti Občine Brežice, ne pričakujemo veliko: pustite nam v miru delati, graditi, se razvijati in rasti. Za začetek bo povsem dovolj, da nas ne omenjate več v kontekstu lastnih težav, nesposobnosti, neuspehov, izgub in nepriljubljenih dvigov cen komunalnih storitev. Skratka: Komunala Brežice, vljudno vas prosimo, da se ne ukvarjate več s KOP-om, ampak raje sami s sabo. Dela imate pri tem povsem dovolj.

V družbi KOP Brežice se od te problematike v celoti ograjujemo, vse vpletene strani pa prosimo in pozivamo, da to spoštujejo in ne iščejo izgovorov za lastne težave v namišljenih zunanjih sovražnikih.


mag. Dejan BIBIČ

Direktor družbe KOP Brežice d.d.

Vse objave