Rekonstrukcija odseka ceste Ručetna vas – Jugorje

Gradbeno podjetje KOP Brežice d.d. je podpisalo pogodbo, s katero prevzema izvedbo rekonstrukcije odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas – Jugorje, od km 5,600 do km 6,650.Pogodba je bila sklenjena med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem Občino Semič in izvajalcem KOP Brežice d.d.. Pogodbena vrednost znaša 753.937,25 EUR z vključenim ddv.

Projekta, na osnovi katerih je bila sklenjena pogodba, zajemata prenovo dveh odsekov ceste in gradnjo hodnika za pešce, avtobusne postaje in javne razvetljave. V naselju Podreber bo izvedena rekonstrukcija regionalne ceste Ručetna vas - Jugorje od km 5,600 do km 5,950, ter od km 6,450 do km 6,650, prav tako pa gradnja že omenjene infrastrukture ob regionalni cesti Rušeta vas - Štrekljevec od km 5,950 do km 6,450.

Vse objave