Rekonstrukcija odseka Šmihelske ceste v Novem mestu

Družba KOP Brežice d.d. je s podpisom pogodbe prevzela izvedbo rekonstrukcije 330 m dolgega odseka Šmihehlske ceste. Pogodba v vrednosti 301.345,24 EUR zvključenim ddv je bila sklenjena med Direkcijo RS za infrastrukturo,sofinancerjem Mestno občino Novo mesto in gradbenim podjetjem KOP Brežice d.d., ki bozadolženo za izvedbo del.Projekt zajema prenovo ceste od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu,skupaj z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, ter inštalacijo cestne razsvetljave,vodovodov in kanalizacijskega sistema.

Vse objave