Ureditev LC 191091 na odseku ceste 4. julija v Krškem

Gradbeno podjetje KOP Brežice d.d. je podpisalo pogodbo, s katero prevzema izvedbo ureditve LC 191091 na odseku ceste 4. julija v Krškem. Pogodba je bila sklenjena med naročnikom Občino Krško in izvajalcem KOP Brežice d.d.. Pogodbena vrednost znaša 799.155,10 EUR z vključenim ddv, z zaključkom gradbenih del do 15.7.2022.

 

Projektna dokumentacija, na osnovi katere je bila sklenjena pogodba, zajema rekonstrukcijo lokalne ceste LC 191091 Videm – Brestanica – ulica 4. julija v dolžini cca 220 m. V sklopu rekonstrukcije se uredita še priključka Strme proti LZ 192691 v dolžini 45 m in Vrtne ulice v dolžini 40 m peščeve in kolesarske površine, odvodnjave, kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda, vodovod, cestna razsvetljava in širokopasovne povezave. Ureditev vključuje tudi rušitev enega objekta.

Vse objave