V Občini Šentrupert pomagamo povezovati skupnosti


V ponedeljek, 4. julija 2022, smo z Občino Šentrupert podpisali pogodbo o rekonstrukciji ceste Draga – Ravne – Dole od Križišča pri Grmu do križišča za Ravne – Kostanjevica – Nebesa.


Cesta je ključni vezni faktor med naseljema Ravne ter centrom Šentruperta, hkrati pa služi kot dostopna cesta do znane razgledne točke Nebesa nad Šentrupertom. Zaradi svoje dotrajanosti je bila cesta nujno potrebna obnove. Rok za dokončanje del je predviden konec novembra 2022, vendar vodja projekta Primož Radej s svojo predano ekipo načrtuje predčasen zaključek del: »Z ekipo smo že preverili stanje na terenu in naredili plan dela. Vemo, kako pomembna je cesta za zagotavljanje povezljivosti, zato ceste ne nameravamo povsem zapirati, bo pa seveda možen tudi obvoz po okoliških cestah.«


Rekonstrukcija ceste Šentrupert


V sklopu rekonstrukcije bomo cesto povsem prenovili, in sicer bodo dela obsegala odstranitev obstoječih cestnih plasti, izdelavo nove tamponske podlage, skupaj z ureditvijo odvodnjavanja in končno asfaltacijo.


Skupna vrednost del znaša 300.030,28 €. Direktor, mag. Dejan Bibič, je o projektu povedal: »S tovrstnimi projekti se Kop Brežice d.d. med naročniki tako na področju Dolenjske kot tudi širše slovenske regije uveljavlja kot zanesljiv izvajalec gradbenih del, s podpisom pogodbe pa sledimo začrtani viziji rasti poslovanja. Z Občino Šentrupert že sodelujemo tudi pri drugih gradbenih projektih, zato se veselimo nadaljnjega plodnega sodelovanja

Vse objave