Gradbena dela

Za potrebe trga izvajamo vsa gradbena dela s področja nizkih gradenj in vseskozi povečujemo naše zmogljivosti za izvajanje tudi največjih projektov. Samostojno izvajamo tudi vsa dela za izvedbo cestogradbenih objektov in objektov vodne in komunalne infrastrukture z uporabo sodobnih tehnologij, ki jih tudi nadgrajujemo. Z lastnimi ekipami in opremo zagotavljamo tudi izvedbo asfalterskih del z asfaltnimi zmesmi z naše asfaltne baze Boršt.


Vgrajujemo/gradimo/izvajamo:

 • Zemeljska dela 

 • Vgrajevanje asfalta 

 • Vodovod 

 • Kanalizacije 

 • Zunanje ureditve 

 • Cestogradbeni objekti 

 • Obrtniška dela 

 • Prevozi tovorov


KONTAKT: 


 • Fakturist: 07 49 92 111

Obnavljamo: 

 • Visokogradbene objekte 

 • Nizkogradbene objekte


Svetujemo: 

 • Strokovna pomoč/nasvet 

 • Inženiring

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.