Investicijsko vzdrževanje LC in JP v letu 2022 v občini Mirna

Družba KOP Brežice je 23. maja 2022 podpisala z Občino Mirna gradbeno pogodbo za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2022, ki upošteva okoljske vidike.

Vrednost pogodbenih del, ki bodo izvedena v roku 150 dni po uvedbi v delo, znaša 137.617 EUR z vključenim DDV.

Vse objave