Izgradnja kanalizacije Vrh pri Ljubnu - Pogodba podpisana!

Izgradnja kanalizacije Vrh pri Ljubnu - Pogodba podpisana!

Veseli smo, da lahko sporočimo, da je bila danes, 02.02.2024, uspešno podpisana pogodba med našim podjetjem KOP Brežice d.d., katerega direktor je mag. Dejan Bibič, ter Mestno občino Novo mesto, katere župan je mag. Gregor Macedoni, v prisotnosti predsednice Krajevne skupnosti Birčna vas Majde Meštrić za projekt "Izgradnja kanalizacije Vrh pri Ljubnu".:

Podpisana pogodba zajema vrednost  v višini 575.579,26 EUR z DDV. Projekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, male komunalne čistilne naprave ter izgradnjo ceste. Projekt je namenjen izgradnji komunalne infrastrukture za dvajset stanovanjskih objektov.:

Dela se bodo pričela že februarja in naj bi bila zaključena do jeseni 2024. S tem bomo prispevali k izboljšanju infrastrukture in kakovosti življenja v občini Novo mesto.

Kaj lahko pričakujemo:

  • Izgradnja fekalne kanalizacije za dvajset stanovanjskih objektov.

  • Postavitev nove čistilne naprave za skrbno ravnanje z odpadnimi vodami.

  • Obnova cestišča v dolžini 200 metrov za boljšo prometno povezavo.

  • Ureditev javne razsvetljave za večjo varnost in udobje.

Izvajalec projekta: Podjetje KOP Brežice, pod vodstvom senior vodje projektov, Igorja Pavloviča.

Projekt na Vrhu pri Ljubnu je del širšega načrta Mestne občine Novo mesto za izgradnjo komunalne infrastrukture v še neopremljenih naseljih. S tem nadaljujemo zavezani k razvoju in izboljšanju kakovosti življenja naših občanov.

Gradimo skupaj za boljšo prihodnost!

Image title

Brežice, 02.02.2024

Vse objave