KOP Brežice aktiven tudi v lastni občini - obnova ceste na Čatežu

Včeraj je KOP Brežice tudi uradno prevzel projekt obnove ceste v naselju Čatež.

Gre za projekt, v sklopu katerega bomo reknstruirali cesto na Čatežu, predvidena pa je tudi dograditev cca 180 m pločnika ter rekonstrukcija obstoječega vodovoda, ki je trenutno zgrajen iz azbestnih cevi. S projektom naše ekipe ostajajo v domačem kraju, kar je velik plus za optimizacijo stroškov in delovnega časa, dela pa bodo tako lahko končana hitreje in učinkoviteje. Skupna vrednost del znaša 225.418,11 €.

Projekt je prevzel naš novi senior vodja projektov, Igor Pavlovič, ki je bil tudi na čelu projekta v Hrastniku in Trbovljah. Po teh nekoliko bolj oddaljenih dveh projektih se bo predstavil tudi na "domačem" območju, saj bo poleg projekta na Čatežu prevzel tudi obnovo Cvetne ulice v Dobovi. 

Za kakovostno izvedbo del je skozi celotno traso predvidena popolna zapora, med katero bo obvoz speljan po stranskih lokalnih cestah. O zaporah boste pravočasno obveščeni, za potrpežljivost pa se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Rok za dokončanje vseh del je 25. april 2024, seveda pa bomo naredili vse v svoji moči, da projekt uspešno zaključimo še pred tem.


Brežice, 12. 7. 2023

Vse objave