KOP Brežice se širi v Hrastnik

Naše podjetje v posavski oziroma celotni jugovzhodni regiji že slovi kot uveljavljen in zanesljiv izvajalec nizkih gradenj, čemur priča vse večje število pridobljenih projektov, ki jih oddelamo suvereno, kakovostnostno in v čim večji meri brez podizvajalcev.

Po uspehih, ki jih nizamo v jugovzhodni regiji pa postopoma prodiramo tudi na druga območja. V lanskem letu smo tako pridobili prvi večji gradbeni projekt v Šentjurju, kjer smo v začetku letošnjega leta v uporabo predali počivališče za avtodome z urejenimi igrali, cestno razsvetljavo, odvodanjavanjem, kanalizacijo in celotno urbano opremo. S projektom obnove vozišča pa se širimo tudi na območje zasavske regije, kjer smo danes podpisali pogodbo z Občino Hrastnik za obnovo ceste Hrastnik-Šmarjeta. Gre sicer za nekoliko manjši projekt, ki pa za nas predstavlja velik napredek na naši poti do uresničitve dolgoročne vizije podjetja.

Projekt obsega celovito obnovo vozišča na cesti Hrastnik-Šmarjeta, vključno z odvodnjavanjem, opremo cest s talnimi označbami ter asfaltacijo ceste v dolžini 575 m. Cesta je ena izmed glavnih povezovalnih poti med Hrastnikom in Šmarjeto, projekt pa predstavlja nujno potreben napredek pri zagotavljanju prometne varnosti na tem območju, saj je cestišče že izredno dotrajano in nujno potrebno obnove. Projekt v skupni vrednosti 228.787,92 € bo vodil naš novi senior vodja projektov Igor Pavlovič, ki ima za seboj leta izkušenj na večjih in manjših gradbenih projektih, glede same izvedbe pa po uvedbi v delo in pogovoru z lokalnimi oblastmi ne predvideva posebnih težav.

Direktor mag. Dejan Bibič: "KOP-ova širitev na območje Zasavja za nas predstavlja pomemben korak naprej, saj si želimo na podlagi našega dobrega dela vzpostaviti dobre odnose z vsemi slovenskimi občinami. Prepričani smo, da bo projekt Hrastnik-Šmarjeta zgolj prvi v vrsti uspešnih projektov, ki jih bomo izvajali na območju širše Slovenije, saj nas v letošnjem letu čaka tudi izvedba projekt v Latkovi vasi v Občini Trbovlje."


9. 5. 2023

Vse objave