KOP ureja odvodnjavanje v občini Trbovlje

Danes podpisana pogodba prav tako za KOP Brežice predstavlja pomemben mejnik, saj smo uradno prevzeli projekt ureditve odvodnjavanja v Občini Trbovlje, kjer se do danes še nismo pojavljali. Projekt obsega celovito ureditev odvodnjavanja na regionalni cesti Latkova vas-Trbovlje. Po vrednosti gre sicer za manjši projekt, vreden  skupno 174.398,99 €, nadziral pa ga bo senior vodeja projektov Igor Pavlovič, ki je do sedaj bogate izkušnje na področju nizkih gradenj nabiral zlasti na širšem območju Ljubljane.

Glede na nekoliko manjši obseg del je krajši tudi rok za dokončanje del, in sicer je zaključek del predviden do konca poletja, vsekakor pa pred začetkom novega šolskega leta.

Brežice, 23. 2. 2023

Vse objave