Vzdrževanje cest in javnih površin

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in širokega spektra znanj zaposlenih izvajamo strokovno vzdrževanje cest in javnih površin. Nudimo celostno storitev vzdrževanja nadzemne in podzemne cestne infrastrukture. Imamo ustrezno sodobno opremo, s katero zagotavljamo ustrezen nivo uslug na cestah tako v letnih kot zimskih pogojih.

Vzdržujemo: 

  • Ceste 

  • Javne površine 

  • Zelenice 

  •  Zimska služba 

  • Čiščenje kanalizacij s kanal-jetom 

  • Preizkusi vodotesnosti cevovodov in jaškov kanalizacij 

  • Čiščenje tlakovanih površin 

  • Čiščenje grmovja

 

Skrbimo – varujemo:

  • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalni pas cest


V Občini Brežice imamo pridobljeno koncesijo za vzdrževanje cest in urejanje javnih površin. Z izvajanjem letnega in zimskega vzdrževanja cest skrbimo za varnost cestnih udeležencev. Prav tako nudimo tudi individualno čiščenje snega in vzdrževanje zelenic. 


Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.