Najem opreme in vozil

Strojni park

Naša gradbena operativa je podprta z lastno in najeto mehanizacijo, s katero nastopamo tudi na najzahtevnejših projektih. V strojnem parku imamo pestro izbiro strojev za izvajanje specifičnih asfalterskih del kakor tudi sodobne kompaktorje za zemeljska dela s CCC nadzorom komprimacije, ki je trend pri izvedbi zemeljskih del. /kratek opis tehnologije/ 

Vse stroje upravljajo naši zaposleni, ki so strokovno usposobljeni in imajo bogate izkušnje. Mehanizacijo vseskozi redno vzdržujemo v lastni mehanični in ključavničarski delavnici, jo obnavljamo in dopolnjujemo.


Avto park

V avtoparku imamo 12 tovornih vozil s katerimi izvajamo prevoze za lastne potrebe in potrebe trga. Imamo pridobljeno licenco za prevoz nevarnih in izrednih tovorov. Vozila so opremljena tudi specifično opremo kot npr. hidravlična dvigala ali črpalka za čiščenje in prebijanje kanalizacij.


Orodjarna

Za potrebe trga smo v letu 2014 omogočili najem drobne gradbene opreme, ki je potrebna za izvedbo manjših gradbenih posegov naših naročnikov v lastni režiji. Oprema je ustrezna za profesionalno rabo, pred izdajo pregledana in sproti vzdrževana. Izposoja je možna na lastno odgovornost izposojevalca, ki mora biti ustrezno usposobljen za uporabo opreme.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.