O podjetju

Podjetje KOP Brežice, gradbeno podjetje d.d. deluje na trgu že več kot 50 let. V teh letih smo imeli možnost sodelovati s številnimi podjetji in posamezniki, ki so nam izkazali svoje zaupanje. S kakovostnim delom smo skušali utrditi prepoznavnost v Sloveniji in naša želja je, da se v prihodnosti še bolj dokažemo in upravičimo zaupanje našim strankam in poslovnim partnerjem.

KOP Brežice, gradbeno podjetje d.d. je od vpisa v sodni register 8.10.1996 organizirano kot delniška družba v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Začetek obstoja družbe sega v leto 1966, ko je prišlo do združitve Zavoda za komunalne dejavnosti in Stanovanjskega podjetja. 

Družba se je od ustanovitve naprej ukvarjala s temeljnimi komunalnimi in s presledki tudi s stanovanjskimi dejavnostmi ter ob tem razvijala tržne dejavnosti, predvsem na področju nizko gradenj, ki tudi predstavljajo pretežni del dejavnosti družbe. 

 • V gradbenem sektorju se izvajajo tržne dejavnosti in sicer: 

 • izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter ostala zemeljska dela 

 • vzdrževanje in izgradnja cest 

 • pridobivanje in separiranje gramoznih materialov 

 • adaptacijska dela na objektih in zaključna dela v gradbeništvu 

 • asfaltiranje 

 • druga gradbena dela 


Na stanovanjskem področju se izvaja dejavnost upravljanja in obratovanja s stanovanjskimi hišami in poslovnimi prostori ter določena dela z nepremičninskega področja.


POSLANSTVO

Na temeljih več kot 50 letne tradicije zagotoviti našim naročnikom najboljše storitve na področju nizkih gradenj in vzdrževanja. Uveljaviti se kot uporabnikom prijazen, odziven in kakovosten upravnik večstanovanjskih in poslovnih stavb ter ogrevalnih sistemov, našim uporabnikom zagotavljati celovite in kakovostne storitve upravništva. Zaposlenim nuditi stabilno in prijazno delovno okolje, ki omogoča osebni in poklicni razvoj. Ustvarjati dodano vrednost za naše delničarje – lastnike.


VIZIJA

Graditi-upravljati-povezovati na temeljih vrednot, kot so vedno večje zaupanje v naše podjetje, strokovnost, izkušnje, ustvarjalnost in odgovornost slehernega zaposlenega. Utrditi položaj vodilnega gradbinca v občini in postati eden izmed vodilnih ponudnikov gradbenih storitev na področju nizkih gradenj in vzdrževanja na območju Posavja in Dolenjske. Širiti svojo dejavnost na širšem slovenskem in bližnjem hrvaškem prostoru.


STRATEŠKE USMERITVE

V družbi KOP Brežice d.d. smo zavezani k strategiji rasti. Dolgoročno se vidimo kot srednje veliko, fleksibilno gradbeno in inženiring podjetje, ki se ne omejuje zgolj na pridobivanje poslov v lokalnem okolju, temveč na širšem slovenskem in bližnjem hrvaškem prostoru ter kot družbo, ki je v manj kot 90% odvisna od gradbeništva, istočasno pa je sposobna vstopiti v katerikoli gradbeni projekt bodisi kot izvajalec ali partner.


POLITIKA KAKOVOSTI-NAČELA POSLOVANJA

Vaš zanesljiv, izkušen in zaupanja vreden poslovni partner z več kot 50-letno uspešno tradicijo.

Družba KOP Brežice d.d. je bila ustanovljena z namenom izvajanja gradbene dejavnosti na področju nizkih in visokih gradenj, razvoja asfalterske dejavnosti in prodaje in predelave gradbenih materialov.

Želimo si postati vodilni ponudnik v regiji za gradbeno dejavnost, proizvodnjo asfalta, predelavo gradbenih odpadkov in izvajanje dejavnosti vzdrževanja infrastrukture.

Kako bomo to dosegli:

 • z upoštevanjem zahtev kupcev

 • z uspešnimi prijavami na razpise

 • z rednim vzdrževanjem opreme za opravljanje storitevoz SVK po ISO 9001

 • z nenehnim izboljševanjem SVK

 • z internim izobraževanjem zaposlenih

 • s ciljno usmerjenim zaposlovanjen kadra

 •  z izpolnjevanjem pričakovanj in potreb zainteresiranih strani

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.