Obvestilo o gradbenih delih - Bizeljska cesta

OBVESTILO O GRADBENIH DELIH

Obveščamo vas, da bomo dne 3. 4. 2018 pričeli z gradbenimi deli na delu Bizeljske ceste v Brežicah med krožnim križiščem Bizeljske ceste, Trdinove in Maistrove ulice do križišča z ulico Stare pravde v dolžini cca 500 m.

V sklopu projekta so predvideni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Izvedle se bodo ločene površine za pešce in kolesarje, dva prehoda za pešce v platoju (pri tržnici in pri marketu), med voziščem in površinami za pešce in kolesarje se bo zagotovila ustrezna višinska razlika. Parkiranje ob Bizeljski cesti se ohrani, za vzpostavitev ustrezne preglednosti pri vključevanju na Bizeljsko cesto se bodo izvedle posebne ploščadi. V sklopu vozišča se bo uredilo ustrezno odvodnjavanje ceste in obnovila celotna voziščna konstrukcija, ter izvedla ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija.

V času gradnje bo na tem delu Bizeljske ceste v Brežicah promet potekal enosmerno v smeri centra mesta.


Dela bodo zaključena predvidoma v začetku julija 2018.


Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost med izvajanjem gradbenih del.


KOP Brežice d.d.

Vse objave

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.