Obvestilo o izvajanju del

Obveščamo vas, da bomo pričeli z deli na popravilu vozišč Kocbekove, Murnove, Samove in Mencingerjeve ulice

V TOREK, 25.9.2018

Dela bodo potekala običajno med ponedeljkom in petkom, občasno tudi ob sobotah, mogoče kdaj tudi v nedeljo. Delovni čas se bo prilagajal glede na letni čas in vremenske pogoje in običajno trajal od 7.00 do 17.00 ure.

Rok dokončanja del je 20.10.2018.

Promet na cesti bo reguliran s spremenjeno-začasno prometno signalizacijo. Predvidena je popolna zapora omenjenih ulic. Za udeležence v prometu poteka obvoz po vzporednih cestah.

Za stanovalce, šolske avtobuse in intervencijska vozila bo omogočen prehod skozi zaporo.

Predstavniki za gradbišče so:

-za naročnika Občino Brežice ga. Mateja Hotko

- Aleš Vodeb s.p. 

-za izvajalca KOP Brežice d.d. g Matjaž Resnik

Stanovalce in uporabnike naprošamo, da upoštevajo navodila gradbiščnega osebja in spremenjeno cestno prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za izkazano razumevanje in strpnost med izvajanjem gradbenih del.


KOP Brežice d.d.

Vse objave

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.