Oddaja prostorov

V najem oddamo poslovne prostore na naslovu: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice s površino 103 m2 .

Poslovni prostor je komunalno opremljen z električnim in internetnim priključkom.

Cena najema: Po dogovoru

Slika 1, 2, 3, 4, 5: Slike novo urejenega poslovnega prostora

Kontakt:

07 49 92 100

info@kop-brezice.si

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.