Kop Brežice d.d. samostojni izvajalec koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest in zelenih površin

V začetku meseca smo s podpisom koncesijske pogodbe ponovno pridobili pravico in odgovornost za vzdrževanje zelenih površin in občinskih cest v Občini Brežice za nadaljnja 3 leta. S tem v podjetju nadaljujemo dolgoletno tradicijo vestne skrbi za vzdrževanje cest in zelenih površin v domači občini in ohranjamo položaj enega najmočnejših izvajalcev na tem področju. Projekta se tokrat prvič lotevamo povsem samostojno, brez partnerjev in podizvajalcev, kar dokazuje našo poslovno rast in razvoj, hkrati pa nam omogoča večjo učinkovitost, fleksibilnost in transparentnost pri izvajanju del.

Image title


Direktor, mag. Dejan Bibič, je ob podpisu pogodbe čestital ekipi, ki je bila zaslužna za pripravo ponudbe, in izrazil zaupanje, da bo izbrana ekipa še naprej tako uspešno sodelovala pri kandidiranju na razpisih za javna naročila. Ena od ključnih prednostnih nalog  v prihajajočih letih je namreč utrjevanje zastavljene kadrovske strukture in aktivno vlaganje v razvoj obstoječih in pridobivanje novih, svežih kadrov, kar se že kaže v vse večjih uspehih, ki jih podjetje beleži pri pridobivanju javnih naročil.

Skupna vrednost pogodbe za 3-letno obdobje znaša 1.718.726,70 € + DDV, kar zajema letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, vsa gradbena in vzdrževalna dela na javnih površinah, vzdrževanje cest in javnih površin po okvarah na infrastrukturi in letno vzdrževanje javnih poti.

Vodilni na projektu bodo Slavko Rožman, vodja strojnega parka, Marko Novak, vodja vzdrževanja, in Marko Štefanič, delovodja, ki se tako znotraj podjetja, predvsem pa pri naročnikih uveljavili kot zanesljivi sodelavci z izjemno natančnostjo in profesionalnostjo.

Marko Novak je ob podpisu pogodbe povedal: »Veseli smo, da smo ohranili zaupanje občine, predvsem pa smo ponosni, da lahko zahvaljujoč našim trudom in pospešeni rasti tokrat prvič nastopamo kot samostojni izvajalec z lastnim strojnim parkom in usposobljenim kadrom. Želimo si ohraniti Brežice čudovite in zagotoviti prijetno bivanje vsem občanom.«

Verjamemo, da bomo zaupanje občine Brežice več kot upravičili in tako nadaljevali dolgoletno plodno sodelovanje na področju vzdrževanja cest in zelenih površin ter izvajanja javne službe.

Vse objave