Podpisana pogodba za izgradnjo kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti v naselju Podgora

Direktor družbe KOP Brežice d.d., mag. Dejan Bibič in župan Občine Straža, Dušan Krštinc sta 8.12.2021 podpisala pogodbo o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti LC-295043 v naselju Podgora. V sklopu projekta je predvidena izgradnja površine za mešan promet pešcev in kolesarjev v širini 2,5 m in dolžini 400 m ob lokalni cesti LC 295043 Prečna-Straža v naselju Podgora.  Zgrajena bo  tudi cestna razsvetljava ter dve avtobusni postajališči. V celotni dolžini pločnika bo zgrajena nova komunalna kanalizacija ter kanalizacija za odvodnjavanje cestišča. Pogodbena vrednost znaša 454.773 EUR z DDV, projekt pa bo sofinanciran iz evropskih sredstev.


Z deli se bo, ob upoštevanju vremenskih razmer, začelo predvidoma že v mesecu decembru. Rok za dokončanje del je pet mesecev.


S podpisom te pogodbe naša družba utrjuje svoj položaj in prisotnost na dolenjskem gradbenem trgu.

Vse objave