Predelovalni center za gradbene odpadke

V podjetju se zavedamo vrednosti čistega okolja, ki ga takšnega želimo prepustiti našim zanamcem. Stremimo k ohranjanju kakovosti okolja in smo usposobljeni za rokovanje tudi z nevarnimi gradbenimi odpadki. 


Poleg tega na predelovalnem centru Boršt v predelavo sprejemamo tudi ostale gradbene odpadke, ki nastajajo pri rušenju ali rekonstrukcijah objektov. Predelavo lahko zagotovimo tudi neposredno na gradbišču, kjer na mestu nastanka odpadka proizvedemo recikliran gradbeni material, ki je uporaben za nov oz. drugačen namen.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-110/2012-5:


Klasifikacijski seznam odpadkov, ki jih predeljujemo: 

 • 17 01 01 – beton (R5) 

 • 17 01 02 – opeka (R5) 

 • 17 01 03 – ploščice in keramika (R5) 

 • 17 01 07 – mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 (R5) 

 • 17 02 02 – steklo (R5) 

 • 17 03 02 – bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (R5) 

 • 17 05 04 – zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 (R5) 

 • 17 05 06 – izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 (R5) 

 • 17 05 08 – Tolčenec izpod železniških tirov, ki ni naveden pod 17 05 07 (R5) 

 • 17 08 02 – Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 (R5) 

 • 17 09 04 – Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.