Predstavitev družbe

Osnovni podatki:
Naziv: KOP Brežice, gradbeno podjetje d.d.
Skrajšani naziv: KOP Brežice d.d.
Sedež družbe: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
Matična številka: 5067545
ID za DDV: SI88063615
Glavna dejavnost: SKD 42.110-gradnja cest
Velikost: srednja družba
Št. vpisa v sodni register 10013100
Osnovni kapital družbe: 340.990,65 EUR
številka TRR: SI56 0237 3001 8067 247 pri NLB banki
SI56 0315 7100 0422 715 pri SKB banki
SI56 6100 0000 4303 946 pri Delavski hranilnici
SI56 6100 0000 9798 511 pri Delavski hranilnici - RS
Elektronski naslov: info@kop-brezice.si
Telefon: 07 499 21 00
Telefaks: 07 499 21 15

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.