Prodaja asfalta

Na asfaltni bazi proizvajamo kakovostne asfaltne zmesi za najzahtevnejše prometnotehnične zahteve za AC kakor tudi za vse ostale manj zahtevne namene na trgu. Tudi proizvodnja asfaltnih zmesi je vseskozi nadzirana s strani akreditiranih laboratorijev in ima pridobljene zahtevane izkaze kakovosti. Paleto zmesi dopolnjujemo v skladu s potrebami trga in vseskozi aktualiziramo našo ponudbo. 

Certifikat kontrole proizvodnje asfaltov


Proizvajamo: 

  • Sodobne asfalte - Asfaltna baza Boršt


Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.