Region d.o.o.

ZAPOSLITEV:

Si želiš zanimivo in dinamično delo v arhitekturi in gradbeništvu ?

Če si odgovorna, samoiniciativna in komunikativna oseba, z dobrimi sposobnostmi za vodenje projektov, izvajalcev in sodelavcev se nam pridruži.

Zaradi povečanega obsega dela in širitve podjetja vabimo k sodelovanju.

 

ZAPOSLIMO:

 

PROJEKTANT V GRADBENIŠTVU (m / ž )

 • (grad. teh.), VI/1., VI/2. (dipl.inž.grad.) ali VII. stopnjo izobrazbe (univ.dipl.inž.grad. ali mag.inž.grad.)

 • načrtovanje in projektiranje gradbenih objektov (stavbe in inženirski objekti) - dimenzioniranje gradbenih elementov in projektiranje objektov (statični izračun, armaturni načrti, delavniški načrti)

 • opravljanje del pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov, kot so npr. stanovanjske, industrijske in dvoranske zgradbe, načrtovanje, dimenzioniranje in opremljanje prometnic

 • komunikacija in sodelovanje s strankami (fizične in pravne osebe, lokalne skupnosti in lokalne gospodarske javne službe)

 • izpit B kategorije

 

ARHITEKT (m / ž )

 • VI./2 (dipl.inž.arh.) ali VII. stopnja izobrazbe (univ.dipl.inž.arh. ali mag.inž.arh.)

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj v projektiranju (IZP, DGD, PZI, PID), v vodenju projektov in poznavanje aktualne zakonodaje, zaželjeno tudi s področja prostorskega načrtovanja

 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom – zahtevno (podjetje uporablja orodje ACAD, AllPlan)

 • projektiranje in vodenje projektov za zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte in gradbeno inženirske objekte (IZP, DGD, PZI, PID)

 • načrtovanje novogradenj, rekonstrukcij in notranje opreme, izvedba projektov za legalizacijo

 • sodelovanje oz. samostojno vodenje projektne skupine

 • komunikacija in sodelovanje s strankami (fizične in pravne osebe, lokalne skupnosti in lokalne gospodarske javne službe)

 • izpit B kategorije


Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja:

REGION d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice ali na

e-mail: info@region.si.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.