Asf. dela ureditev ploščadi in cest na letališču Cerklje ob Krki


Investitor: MORS

Naročnik: Begrad d.d. Novo mesto

Trajanje: 2013-2013

Image title


Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.