HE Brežice - LOT A3

Leto: 2015, 2016 

Naročnik: RIKO d.o.o. in Viadukt d.d. 

Izvedba: Izgradnja visokovodnih energetskih nasipov, ki so del akumulacijskega bazena HE Brežice

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.