Izgradnja mostu čez potok Bršljin

Investitor: Mestna občina Novo Mesto

Naročnik: Mestna občina Novo Mesto

Trajanje: 2013-2015

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.