Izgradnja parkirišča Integral Brebus Brežice

Investitor: Integral Brebus Brežice d.d.

Naročnik: Integral Brebus Brežice d.d.

Trajanje: 2012-2013

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.