Izgradnja pločnika Bukošek

Investitor: Občina Brežice

Naročnik: Občina Brežice

Trajanje: 2014-2015

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.