Izgradnja pločnika Župelevec

Investitor: Občina Brežice

Naročnik: CGP d.d. Novo mesto

Trajanje: 2013-2014

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.