Izgradnja pločnika v naselju Belo

Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah

Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah

Trajanje: 2015-2016

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.