Izgradnja vodovoda Cerklje ob Krki I.,II., in III. Faza

Investitor: Občina Brežice

Naročnik: Občina Brežice

Trajanje: 2010-2012

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.