Izgradnja vodovoda Vidošiči


Investitor: Občina Metlika

Naročnik: Flopin d.o.o. Novo mesto

Trajanje: 2012-2012


Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.