Izgradnja vodovodnega omrežja v občini Šentjernej

Investitor: Občina Šentjernej

Naročnik: Občina Šentjernej

Trajanje: 2011-2012

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.