Izvedba infrastrukture na objektu DSO Brežice

Investitor: Prodoma d.o.o. Krško

Naročnik: Afirmat d.o.o. Krško

Trajanje: 2013-2013

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.