Izvedba kom. infrastrukture na območju OPPN v Brežicah

Investitor: HOFER trgovina d.o.o.

Naročnik: HOFER trgovina d.o.o.

Trajanje: 2011-2011

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.