Komunalna ureditev industrijske poslovne cone Brezina

Investitor: Občina Brežice

Naročnik: CPM d.d. Maribor

Trajanje: 2008-2009

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.