Obnova vodovoda Goriška gora - Dobruška vas

Investitor: Občina Škocjan

Naročnik: Kostak d.d. Krško

Trajanje: 2012-2012

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.