Sprejemni center Rigonce

Investitor: MNZ PU Novo mesto

Naročnik: MNZ PU Novo mesto

Trajanje: 2016-2016

Vse reference

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.